Kapcsolat

 

   

LINKEK:

Egyéb hasznos oldalak:


KAPCSOLAT, ELÉRHETŐSÉGEK:

 Az alábbi címeken, telefonszámokon érdeklődhet,  kereshet:

Székhely, valamint a számla és levelezési cím:

TARTÁLYGYÁR  Kft.

6238 Imrehegy  Csalogány u. 4

 

Telefon:          

Vezetékes:  +36-21/381-3870

Mobil 1:       +36-30/383-4000 

Mobil 2:       +36-30/99-46-370 

e-mail:        info@tartalygyar.hu

web:             www.tartalygyar.hu 

Webáruház:   tartálywebaruhaz.hu

asz.: 24860035-2-03

cgj.:03-09-127347

Tisztelt Érdeklődő!

 

        Rendeléskor a szokásos eljárás a következő: Ön elküldi írásban - levélben vagy e-mail-ben - ajánlatkérését. Mi a lehető legrövidebb időn belül válaszolunk, és elkészítjük az árajánlatot. Ha az árajánlat megfelel, Ön elküldi írásban megrendelését, ezután ezt visszaigazolva a megadott határidőig elkészítjük, leszállítjuk a  kért terméket.

MEGRENDELÉSEKET CSAK IRÁSBAN FOGADUNK EL!!

 


 ÁLTALÁNOS  SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

1. Ezen Általános Szerződési Feltételek érvényesek és alkalmazandóak mindazokra szerződésekre, amelyek a TARTÁLYGYÁR Kft.  (6237 KECEL, Szabadság tér 14.) mint Szállító és Megrendelője között jönnek létre.

2. Az Általános Szerződési Feltételektől kizárólag abban az esetben lehet eltérni, ha a Szállító és a Megrendelő közös megegyezéssel másként állapodnak meg.

  • A szállítási szerződés létrejötte

3. A szállítási szerződés létrejön abban az esetben, ha a Megrendelő által írásban benyújtott megrendelést Szállító írásban visszaigazolja.

4. Ha a Szállító a megrendeléstől eltérő tartalmú szállítási szerződést igazol vissza, akkor az új ajánlattételnek minősül és csak a Megrendelő írásban történő elfogadása esetén jön létre a szerződés.

5. A Szállító által tett ajánlatok érvényességi ideje általában 30 naptári nap.

  • Szállítási feltételek

6. A teljesítés helye a Szállító és Megrendelő között létrejött és a Szállítási Szerződésben, vagy az Ajánlatban rögzítettek szerint kerül kikötésre.

7. A Szállító raktárában történő átadás esetében a felrakásról a Szállító saját költségen gondoskodik. A megfelelő szállítójárműről Megrendelő gondoskodik, az ebből adódó nemleges teljesítésért Szállító nem vállal felelősséget.

8. Helyszínre történő leszállítás esetében a lerakodásról a Megrendelő saját költségen gondoskodik. A szállításra vonatkozó feladatok és garanciák Szállítót terhelik, ha az Ajánlatban vagy a Szerződésben így kötik ki a felek..

9. A teljesítés ideje a Szállító és Megrendelő között létrejött és a szállítási szerződésben, vagy az Ajánlatban rögzített megállapodás szerint kerül kikötésre. A Szállító fenntartja a jogot és lehetőségét az előteljesítésnek, amiről köteles Megrendelőt 1 nappal a teljesítés előtt értesíteni.

10. A mennyiségi és minőségi átvétel helye a teljesítési helyszín. Megrendelő az Átvételi Elismervény, Szállítólevél vagy Számla aláírásával igazolja a teljesítés tényét.

11. Megrendelőnek az átvételkor azonnal jeleznie kell mennyiségi, illetve minőségi kifogásait, ellenkező esetben a bizonyításig vélelmezni kell, hogy Szállító szerződésszerűen teljesített.

12. Az átvételkor fel nem tárható mennyiségi és minőségi kifogásokat a Megrendelőnek haladéktalanul, a bizonyító okmánnyokkal együtt a hiba feltárása után írásban jeleznie kell Szállító felé. A Szállító azonban semmi esetre sem felel akkor, ha mennyiségi kifogás esetében 2 napon belül, minőségi kifogás esetében 8 napon belül nem kap írásos értesítést Megrendelőtől.

  • Fizetési feltételek

13. A vételár a Szállító és Megrendelő között létrejött és az Ajánlatban is rögzített megállapodás szerint kerül kikötésre.

14. A fizetési mód lehet készpénzes szállításkor, Szállító fő-, illetve raktári pénztárában, valamint banki átutalásos ( előreutalás).

15. A fizetési határidő a banki átutalásos szerződések esetében az ajánlatban szereplő idő, egyéb megállapodás híján, a teljesítéstől számított 8 nap.

  • Szavatosság

16. Szállító garantálja, hogy az által forgalmazott új termékek rendeltetésszerű használatra alkalmasak. Szállító egységesen 12 hónap garanciát vállal az új termékeire. Ha ettől eltér, akkor azt külön jelzi a termék leírásában. A garanciális idő kezdete a tényleges teljesítés időpontja. A garanciális idő megváltozása, illetve módosulása a hatályos jogszabályoknak megfelelően történik. A minőségileg hibás termék esetében a szállítási feltételek között rögzített határidőn belül a Megrendelő választása szerint a garancia kiterjedhet javításra, cserére vagy árengedményre.

17. Csökkentett minőségű termék esetében, ha a Szállító jelzi Megrendelő felé ezen tényt, akkor minőségi kifogás nem támasztható.

18. Szállító a termékek műszaki paramétereinek változtatási jogát fenntartja.

  • A szerződés felbontása

19. A szerződés felbontása mindkét Fél részéről kizárólag írásban történhet meg.

20. Szállító a szerződéskötéstől számított 2 naptári napon belül jogkövetkezmény nélkül elállhat.

21. Megrendelő által kezdeményezett szerződésbontás esetén, amennyiben nem történt meg a termék legyártása, akkor következmény nélküli a lemondás, azonban ha a termék legyártásra került, akkor Megrendelő köteles a vételár 75 %-át megtéríteni Szállító felé. Egyedi termék esetében a megtérítendő összeg a teljes vételár.

  • Jogvita

22. Az ebben az Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

23. Jogvita esetén a szerződő felek a kiskőrösi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

 

A weboldalakon közölt információk gyakorlati tapasztalatainkon alapszanak és legjobb tudásunk szerint állítottuk össze azokat. Azonban, miután termékeink felhasználását számos olyan tényező befolyásolja, amelyeket nem áll módunkban követni és ellenőrizni, az ilyen esetekből adódó károkért garanciát nem áll módunkban vállalni!

 

TARTÁLYGYÁR Kft..

 

 

      © Copyright 2006 Design by ViliSoft